Home Yurtdışı Hizmetleri

Bize yazın

  Yardıma mı ihtiyacınız var?

  Öztürk Tax Consult ile iletişime geçin ve birlikte size şirketinizde nasıl yardımcı olabileceğimize bakalım.

  info@ozturktaxconsult.be
  +32 468 16 65 31

  TÜRKİYE'DE İŞ KURMAK

  Yeni başlayanlar için iş rehberliği

  Türkiye piyasasında ekonomik büyüme yaşandığından dolayı bugün gerçekten büyük iş imkanı vardır.Buna bağlı olarak son yıllarda birçok yatırımcı ve şirket Türkiye’yi ticari faaliyetlerine yatırım yapmak için seçtiler. Bu şirketler, şirketlerini sanat kurallarına göre kurmamızı temyiz edebilir.

  Pazar Araştırması

  Ürününüze pazar mı arıyorsunuz? Hizmet sektöründesiniz de sektörünüze uygun bir iş mi arıyorsunuz? Mevcut ürününüzle ilgili pazar araştırması mı yaptırmak istiyorsunuz? Belçika içinde ya da dışında birlikte çalışabileceğiniz bir partner mi arıyorsunuz? Şirketimizin pazar araştırma departmanı bu konuda size en iyi hizmeti sunacaktır.

  Yatırımcı veya İşçiler için oturum izni

  Belçika’da yatırım yapan, ticari faaliyette bulunarak istihdama katkıda bulunan ve ekonomik anlamda katma değer sağlayan yatırımcı veya işletmeciler meslek kartı talebinde bulunabilir ve buna bağlı olarakta ticari faaliyetlerini daha iyi bir ortamda sürdürebilmek için oturum alabilirler. Aynı zamanda Belçika’da faaliyette olan işletmeler faaliyet alanlarına göre nadir bulunan ve hiç bulunamayan meslek sahiplerini Belçika dışından işci olarak getirip işyerlerinde istihdam edebilirler. Veya ihale ile geçici bir süre için iş almış şirketler Belçika’ya işcilerini getirebilirler. Bütün bu çalışmalar için verdiğimiz hizmetlerden faydalanabilirsiniz.

  Firma Analizi

  Bütün dünya genelinde mahkemelerde dağlar gibi yığılan alacak davalarına baktığımızda mal veya hizmet sattığımız müşterilerimizi veya iş yapacağımız ticari partnerlerimizi daha yakından tanımamızın önemini ortaya koyar. Bu bağlamda Belçika’da veya bazı AB ülkelerinde mal veya hizmet satacağınız müşterilerinizin veya ticari partnerlik yapamayı düşündüğünüz şirketlerin mali, hukuki ve ticari durumlarını, geçmişlerini sizler için araştırabiliriz. Böyle bir çalışma sizin karşı tarafla çalışıp çalışmayacağınız veya güvenilir olup olmadıkları hakkında karar vermenizde çok yardımcı olacak ve aynı zamanda alacağınız rizikoyu azaltacak veya engelleyecektir.

  Temsilcilik

  Bir ürün veya hizmetinizi Belçika’da veya bazı AB ülkelerinde tanıtmak, bayilikler veya distiribütörlükler vermek, bunların satışlarını gerçekleştirmek vs istiyorsanız sizleri Belçika merkezli temsil edebiliriz. Bize vereceğiniz temsil yetkisi ile adınıza görüşmeler yapabilir, toplantılar tertip edebilir, gerekli olan çalışmaların altyapılarını hazırlayabilir, ön anlaşmalarını vs yapabiliriz.

  Fırsatlar

  Belçika’da yatırım yapmak veya ticari faaliyetlerini Belçika’da sürdürmek isteyen işletmeler için çok farklı alanlarda fırsatlar bulunmaktadır. Bu fırsatlar mali veya ticari olabildiği gibi teşvik şeklinde de olabilmektedir. Aktif olduğunuz sektörlere göre mevcut fırsatlardan yararlanabilirsiniz. Aynı zamanda Türkiye’den Belçika’ya gelerek Türk ürün ve markalarının tanıtılmasından dolayı belli bazı destekler alabilirsiniz. Bu konularda da size yardımcı olabilir, danışmanlık hizmeti verbiliriz./p>

  BELÇİKA'DA İŞ KURMAK

  Öztürk Tax Consult, Avrupa’nın ana ülkeleri olarak kabul edilen Almanya, Hollanda ve Belçika’yı kapsayan coğrafi bölgedelerde şirketler kurar ve yurtdışındaki Türk şirketlerinin şirketlerinin ve şubelerinin denetimlerini yapar.

  NEDEN BELÇİKA?

  Türkiye’de yerleşik şirketlerin dünya pazarlarına açılabilmesi için yatırım yapacakları, şirket kuracakları coğrafi bölge seçimi hayati önem taşımaktadır.

  Belçika’nın Avrupa’daki Türk nüfusun en yoğun olduğu bölgelerden birinde olmasının dışında, Gayri safi Yurtiçi Hasıla (GSYH) açısından da dikkat çekmektedir.

  Bu coğrafi bölge içinde üretilen ürünlerde “Made in Belgium” yazacak olması, dünya pazarlarında daha hızlı yer edinebilmek için gerekli olan kalite ve güvenilirlik konusunda bir ayrıcalık ve üstünlük sağlayacak, avantaj yaratacaktır. Dünya standartlarında kaliteli mal üretmek için her iki ülkenin de Ar-Ge ve teknoloji alanında fırsatlar sunduğunu ve yaptıkları ihracatın büyüklüğü hepimiz tarafından bilinen bir gerçektir.

  Neden Dış Pazarlara Açılmaya İhtiyacımız Var?

  Dış pazarlara açılma ihtiyaçları arasında;

  • Mevcut işinizde pazar darlığı yaşanması ve yeni pazar arayışları ihtiyacının doğması,
  • Mevcut işinizde müşterilerin bütçe kısıtlamalarından doğan gelir kayıplarının telafi edilmesi ihtiyacı,
  • Şirketinizin sermaye birikiminin doğru değerlendirilmesi ihtiyacı,
  • Uluslar arası çalışan şirketlere yakın olma gereksinimi,
  • Teknolojik gelişmelere yakın olma gereksinimi,
  • Ülke içindeki riskleri azaltmak için yeni pazar arayışı ihtiyacı,
  • Avrupa ülkelerinin imajından yararlanma avantajı,
  • Şirkenizin büyüme hızını artırma hedefini gerçekleştirme,
  • Şehirleşme ve altyapısı güçlü bir ülkede faaliyet gösterme ihtiyacı,
  • Güvenilir ve adil bir hukuk sistemi,
  • 1999 yılından beri enflasyonu en düşük ülkeler arasında yer alması,
  • Bölge’nin Avrupa’nın merkezi olmasını,
  • Nüfusu ile Avrupa’nın en büyük pazarlarından birisi oluşu,
  • Yabancı yatırımcılara açık kapılarının olmasını,
  • İnsan kaynaklarında yeteri kadar yetişmiş eleman bulunmasını,
  • Yüksek yaşama kalitesinin bulunmasını,
  • Eğitim alanındaki üstünlüğü ile gelecek kuşaklar için fırsat eşitliği sağlamasını,
  • Avrupalı aileler içinde ciddi bir orta sınıf yapılanmasının olmasının, ekonomide sağladığı güvenceyi,
  • İnovasyon ve Ar-Ge’ye verilen önemi,

  Bu ihtiyaçların en az üç tanesi size uyuyorsa, uzman danışmalarımızla görüşme talep edebilirsiniz.

  • Avrupa’da şirket kurmak için dört yönlü bir inceleme sürecinin olduğunu söyleyebiliriz.
  • Ürün veya hizmetlerinizin sunulacağı, Pazar analizlerinin yapılacağı Piyasa incelemesi,
  • Mali kaynakların ve teşviklerin araştırılacağı Mali inceleme,
  • Teknoloji kullanımının ve üretim yönteminin belirleneceği Teknik inceleme,
  • Vergi, iş ve genel hukuki alanlarda karşılaşılacak problemleri öngörebilmek için Hukuki inceleme